Hypoteční úvěr ( hypotéka ) – přehled jednotlivých typů hypoték

Jedná se většinou o úvěr k bydlení, který kryje zástavou nemovitost na území České republiky v delším časovém horizontu.

Účely hypotéky :

Účelové:

 • koupě nemovitosti ( byt, rodinný dům, pozemek )
 • rekonstrukce či stavba přístavby, nástavby
 • modernizace nemovitosti
 • vypořádání dědictví či jiných závazků
 • koupě družstevního bytu – vypořádání úhrady členských práv a povinností
 • refinancovaní již předešlé hypotéky

Neúčelové:

 • americká hypotéka

Úrokové sazby:

 • úrokové sazby bývají nižší než u klasických úvěrů, už především proto, že poskytujete nemovitost do zástavy
 • úrokovou sazbu si lze zafixovat popřípadě zvolit tzv. pohyblivou – float sazbu

U hypoték je ve většině nutno dokládání příjmů, můžeme se ovšem i setkat i s tím, že příjem dokládat nemusíte, jedná se o určité profese ( právník, doktor aj. ) nebo pokud klient nechce doznávat své příjmy ( pozor může mít vliv nejen na výslednou úrokovou sazbu, jelikož se stáváte pro banku rizikovějším klientem, ale i na výši, kterou je Vám banka ochotna půjčit ).

 

Hypotéky dle výše zajištění nemovitosti:

Výše zajištění můžete brát až do 100% LTV, ovšem pozor, ne všechny banky nabízejí tuto možnost. Pokud máte již z dřívějška našetřené peníze na bydlení ( např. stavební spoření ) je možno je samozřejmě započítat do hypotéky, pak už by to nebyla 100 % hypotéka a byla by tím pádem i nižší LTV, pro banku se tím stáváte kliente, který si dokázal našetřit peníze a znamená to, že jste pro ní méně rizikovým klientem.

 

Způsoby splácení hypoték:

 • anuitní splácení ( úrok a úmor )
 • degresivní splácení ( snižování splátek )
 • progresivní splácení ( zvyšování splátek )
 • s odloženou splátkou jistiny ( úvěr zároveň s rezervotvornou složkou )

 

Další typy hypoték:

 • předhypoteční hypotéka
 • offset hypotéka
 • variabilní hypotéka – hypoteční kontokorent
 • s odloženou splátkou jistiny
 • hypotéka 2v1

 

Slovníček:

 • LTV – poměr mezi možnou výší úvěru a zástavní hodnotě věci
 • 100% LTV – banka Vám půjčí na celou hodnotu dané věci
 • Float sazba ( pohyblivá ) – měnící se sazba v závislosti změn na trhu, nebo – li tzv. Priboru ( sazba, za kterou si jsou banky schopny mezi sebou půjčit peníze na českém trhu )
 • RPSN – roční procentní sazba nákladů
 • Refinancování – splacení nynějšího úvěru, úvěrem novým
 • LV – list vlastnictví
 • a. – ročně
 • n. – měsíčně
 • Nabývací titul – nabytí vlastnického práva k nemovitosti
 • Fixace – určitá doba, za kterou se Vám nemění úroková sazba
 • Fixní úroková sazba – sazba s fixací, která se nemění