Nedobrovolné dražby vozidel

           

            K nedobrovolným dražbám dochází z několika důvodů. Hlavním důvodem může být, že dlužník řádně nesplácel své pohledávky vůči věřiteli. V takovém případě dochází k návrhu dražby od fyzické či právnické osoby, kdy musí nejdříve dojít k soudnímu rozhodnutí,tzn. schválením dražby samotné.

            Dále dochází k ocenění automobilu a určení odhadní ceny. Vše je uvedeno v dražební vyhlášce, dejte si pozor, kdy byl odhad automobilu proveden, aby jste si mohli ověřit přibližnou tržní cenu v době dražby.

 

V dražební vyhlášce bude uvedeno:

–    kde a v jaký čas si lze vozidlo prohlédnout před dražbou

–    kdy se dražba bude konat, v jaký čas a na jakém místě dražba proběhne

–    technický stav a výbavu draženého vozidla

–    odhadní a vyvolávací cenu vozidla, u dražších automobilů může být uvedena i potřebná jistina ke složení před dražbou ( její výši a způsob zaplacení jistiny )

–     jaké doklady jsou k vozidlu dodány ( pozor – je možné, že vozidlo nebude mít k dispozici např. technický průkaz, jak si jej obstarat po dražbě zjistíte v  eBOOK – praktický průvodce nedobrovolnými dražbami

–     kontakty na exekutora a dražební společnost vykonávající dražbu vozidla, které můžete i kontaktovat ohledně informací k dražbě

 

Důležitou informací pro Vás bude ověřit si vozidlo před dražbou, jestli není evidováno jako zástava u jiného věřitele, jak zjistit tuto skutečnost můžete pomocí eBOOK – praktický průvodce nedobrovolnými dražbami

Přejeme Vám mnoho úspěchů v nedobrovolných dražbách