Pojištění – přehled jednotlivých typů pojištění

Životní pojištění je především přesně daná smlouva mezi pojištěným a společností – pojišťovnou. Pojišťovna kryje pojištěnému za určitou dobu, smluvně danou částku k pokrytí doby nezbytného léčení, trvalé následky úrazu, popřípadě úmrtí osobě obmyšlené či v dědickém řízení.

Zejména by se životní pojištění nemělo brát, jako složka, ve které se spoří. Nejenže platíte zdvojené poplatky, jak pojišťovně samotné, tak investiční společnosti, která dané peníze zhodnocuje, ale je třeba počítat i se zdaděním výnosu 15 %. Ke spoření jsou určené jiné programy, zejména pak přímo v investiční společnosti. Životní pojištění by mělo být, už jen ze slova pojištění – pojištěním. Zabezpečit sebe, popřípadě své blízké k nenadálým situacím, která Vás mohou v životě potkat a se kterými se následně můžete potýkat do konce života. Zejména by jste se měli zamyslet nad tím: Proč si dané pojištění vůbec zřizujete ? Jaké rizika jsou pro Vás důležitá ? A jestli má dané riziko pro Vás smysl. Základní tři složky v pojištění by měli býti: riziko smrti ( dle úvěrů, popřípadě osob na Vás závislých ), riziko invalidity a riziko trvalých následků.

Základní druhy životních pojištění:

  • Kapitálové
  • Investiční
  • Rizikové
  • Důchodové

 

Kapitálové životní pojištění:

V tomto produktu se skloubí jak pojistná ochrana pojištěného, tak rezervotvorná složka. V minulých dobách velice oblíbený produkt, ovšem také velice nákladný. Nejdůležitějším mínusem je u toho pojištění, že svěřujete své peníze dané pojišťovně, ovšem co se s nimi děje, už Vám pojišťovna nesdělí, nakládá s nimi dle vlastního uvážení, tzn. že Vám mohou v rezervotvorné složce vydělat peníze, ale Vy se o nich nedozvíte.

Ve prospěch klienta je pravidelně připisována „ kapitálová hodnota „ a zbytek putuje na krytí rizika smrti, ovšem kolik to je či jaké poplatky jsou z toho hrazeny Vám již pojišťovna řádně nesdělí.

Kapitálové pojištění je značně nevýhodné, už zejména proto, že pojišťovny berou míru zhodnocení podle „ technické úrokové míry „ , což je v dnešní době cca 1,9 %. Když si vezmete dnešní spořící účty, jsou zhruba na stejném procentu a to je máte kdykoliv k dispozici. V dnešní době je toto po jištění více nahrazováno lukrativnějším investičním pojištěním.

V případě dožítí klienta konce pojištění, vyplácí sjednaná pojišťovna pojištěnému smluvenou částku.

V některých případech se tak samozřejmě setkáváme s tím, že smlouvy jsou značně nevýhodné a dokonce se i nevyplácí je jakkoliv udržovat. Pozor – důležité vše řádně propočítat, aby klient Vaší neuvážeností přišel o značnou část „úspor“.

Pojistné se platí v předem dohodnutých splátkách – mohou být měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně. Můžete se setkat i s případy, kdy lze pojistné zaplatit na celou dobu pojištění, tzv. jednorázovou platbou.

Pro možný daňový odpočet je potřeba mít ve smlouvě spořící složku a pojištěný musí mít výplatu pojistného nejdříve po 60 měsících od uzavření a musí dosáhnout 60 let věku.

 

Důchodové pojištění

Jde v zásadě především pouze o případ dožití účastníka pojištění. Je to vlastně takové sesterské pojištění kapitálového pojištění , tzn. finančně ztrátové a pro klienta nevýhodné.

 

Rizikové pojištění

Ve většině případu není u těchto pojištění rezervotvorná složka. Slouží především ke krytí rizik, pojištěný si tímto platí rizika a nikoliv zhodnocování peněz, tzn. co do toho vloží, to už neuvidí. V některých pojištění jsou díky tomu i rozdíly v platbách pojistného. Sjednává se především pro rizika smrti pojištěného.

Důležité je ovšem vědět, že pokud by se přihodila nenadálá událost, pojišťovna Vám vyplatí riziko sjednané ve smlouvě.

 

Úrazové pojištění

V první řadě, toto pojištění nemá rezervotvornou složku. Funguje na podobném principu jako pojištění rizikové, tzn. pokud se Vám během sjednaného pojištění nestane úraz, nedostanete ani na konci jakoukoliv částku pro případ dožití. Je nutné si uvědomit, že už z názvu „úrazové“ se jedná pouze a jen o úrazy a ne o onemocnění nemocí. Lze sjednat pojištění trvalých následků, bolestné, riziko smrti úrazem čí denní odškodné ( vše úrazem).

 

Investiční životní pojištění

Jedno z nejrozsáhlejších pojištění v poslední době. Především proto, že si můžete nejen vybrat své rizika připojištění, ale hlavně i svou investiční strategii na dobu, kterou si sám určí.

Spořící složka je v těchto případech jakoby vložena do podílových fondů. V těchto případech znáte výši jednotlivých poplatků za dané služby.

Během trvání pojištění můžete libovolně měnit strategii pojištění i svá připojištění dle situací v životě.

Je třeba si uvědomit, že v tomto případě pojištění, si pojištěný výběrem investiční strategie nese riziko sám na sebe. Také je třeba počítat s poplatky jako placení pojišťovně, ale i investiční společnosti, která dané prostředky zhodnocuje ve fondech a nezapomeňme na zdanění výnosu 15%. Proto je třeba volit toto pojištění s minimální úložkou pro spořící složku a zaměřit se především na rizika, aby to bylo hlavně pojištění a nevolit tímto program spoření skrz pojišťovnu.

Připojištění si zde volí pojištěný dle svých potřeb a patří sem jak pojištění úrazem, tak pojištění nemocí.

Jak je již zmíněno výše, o zhodnocování peněz se stará investiční společnost stojící za pojišťovnou v pozadí. Pojištěný si v tomto případě volí investiční strategii, podle které se investiční společnost řídí. Pojištění lze tedy kdykoliv vypovědět a získat tak hodnotu smlouvy, ovšem pozor, z počátku smlouvy dochází k platbám poplatků a je velice pravděpodobné, že za první dva roky jdou veškeré platby právě na již zmíněné poplatky, tudíž Vaše hodnota je v tomto nulová.

Daňově uplatnit lze složka, která jde na smrt pojištěného a výše spořící složky, ve většině případů pojišťovny své klienty obesílají před daňovým přiznáním jednou ročně, kde mají přesně uvedené, kolik si lze „dát“ do daní.

 

 

K nejčastějším rizikům je možno se připojistit na:

  • Smrt úrazem i nemocí
  • Invalidita
  • Trvalé následky úrazu
  • Denní odškodné ( pobyt v nemocnici, pracovní neschopnost, léčení úrazu )