Stavební spoření – přehled jednotlivých typů stavebního spoření

Stavební spoření, patří mezi základní typy spoření, využívané především k bytové situaci. Nabízí možnost i relativně levného úvěru. Občané jej lze mohou využít jak k řešení bytové potřeby či naspoření určité částky.

Zakládá se na minimální dobu 6 let. Po 6 letech lze spoření ukončit, naspořené peníze vybrat nebo pokračovat dál ve spoření, ovšem nesmíte překročit cílovou částku ( tu lze různě upravovat dle stavebních spořitelen ).

Nejzákladnějším důležitým faktorem je mít trvalé bydliště na území České republiky, věkový ani jiný limit není zadán.

Stavební spoření se zakládá hlavně díky státní podpoře. O tu by jste mohli přijít pokud by jste stavební spoření ukončili před 6. rokem spoření, na to si dávejte pozor především. ( také nazývána jako tzv. vázací lhůta ).

Úspory vedené ve spoření jsou pojištěny a to do výše 100 000 €, po šesti letech lze peníze vybrat a použít na cokoliv.

 

Cílová částka:

Celková částka, kterou si zvolíte na počátku stavebního spoření se nazývá:  „ Cílová částka„ , která následně bude zahrnovat jak Vaše úspory, tak státní podporu s úroky a také možnost výši úvěru z daného spoření. S cílovou částkou se dá různě manipulovat, samozřejmě musíte počítat, že každá stavební spořitelna má nastavené své poplatky v sazebníku, některé Vám to zřídí zdarma, u některých musíte počítat s poplatkem.

Od 1. 1. 2011 je třeba počítat s novelou zákona, kde se výnos musí zdanit 15 %.

 

Úvěry ze stavebního spoření:

O tzv. řádný úvěr lze požádat po 2 letech spoření a naspoření minimálně 40 % z Vaší cílové částky. Poté se výše úvěru vypočítá jako rozdíl mezi cílovou částkou a již naspořenou částkou.

O tzv. překlenovací úvěr lze zažádat v podstatě kdykoliv, rozdíl je samozřejmě v tom, že nesplňujete podmínky řádného úvěru. Musíte v tomto případě počítat s vyšším úročením a v některých případech i vyšším zajištěním.

U většiny stavebních spoření či vyřizování úvěru platíte poplatek 1% z cílové částky.

Výhody:

 • Vaše úspory jsou pojištěny
 • Státní podpora až do výše 2 000 ,- Kč
 • Možnost řádného či překlenovacího úvěru
 • Jsou daná jasná pravidla a poplatky
 • Lze použít k financovaní družstevního bytu

Nevýhody:

 • Pokud si peníze vyberete před 6. rokem, přicházíte o státní podporu
 • Je třeba zaplatit vstupní poplatek, tzn. 1% z cílové částky
 • Státní podpora je v režii státu, může jí opět změnit

 

 

 Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003

 • minimální doba trvání 5 let
 • maximální částka s dotací od státu 18 000,- Kč /rok
 • maximální státní dotace 4 500,- Kč/rok
 • platnost do 31. 12. 2010

Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004

 • minimální doba trvání 6 let
 • maximální částka s dotací od státu 20 000,- Kč/rok
 • maximální státní dotace 3 000,- Kč/rok
 • platnost do 31. 12. 2010

Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2011

 • minimální doba trvání 6 let
 • maximální částka s dotací od státu 20 000,- Kč/rok
 • maximální státní dotace 2 000,- Kč/rok
 • platnost pro aktuální smlouvy od 1. 1. 2011